Рубрика: Документы

Постановления центрального советаПостановления центрального совета

Отраслевое соглашение ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕмежду Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениямиработников и республиканскими объединениями работодателей на 2018 – 2020 годы Дополнительное соглашение №1 Дополнительное соглашение

Устав ОО «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл» от 29 мая 2015 годаУстав ОО «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл» от 29 мая 2015 года

УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОТРАСЛЕВОЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ «КАЗПРОФМЕТАЛЛ» ОТ 29 МАЯ 2015 ГОДА Утвержден с изменениями и дополнениями на X съезде ОО «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл» от 28 апреля 

Изменения и дополнения в Устав от 11 сентября 2020 годаИзменения и дополнения в Устав от 11 сентября 2020 года

Изменения и дополнения в Устав ОО «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл» от11 сентября 2020 года Утвержден постановлением XI Съезда ОО «Отраслевой горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл»                                                                          от 26 августа 2020

ДокладДоклад

Қайырлы күн құрметті съезге қатысушылар! Ең алдымен тау-кен өндіруші және тау-кен металлургиялық кәсіпорындарының республикалық қауымдастығын онжылдық мерейтойымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Уважаемые участники съезда! Позвольте поприветствовать Вас и поздравить Республиканскую ассоциацию